5.6Vzťažné zámená

V angličtine sa používajú tieto vzťažné zámená:
who ktorý whose ktorého, ktorej
which ktorý, ktorá whom ktorému, ktorej
that ktorý of whom z ktorých, o ktorom/ktorej