8Vyjadrovanie podmienky

Podmieňovací spôsob - by (som), by si, by sme, by ste sa v hlavnej vete v angličtine vyjadruje najčastejšie pomocou tvarov would, should, could a might.