7.1Pomocné slovesá

Používajú sa na tvorenie jednotlivých gramatických časov.Sú to: to have, to do, to be, will, shall.