7.11.9Tvorenie predbudúceho priebehového času

Tvorí sa pomocou danej osoby alebo podmetu a tvaru will have been spolu s priebehovou formou plnovýznamového slovesa s príponou -ing.The project will have been running for a year in June.V júni to bude rok, odkedy beží ten projekt.Next month I will have been working here for 19 years.Budúci mesiac tomu bude 19 rokov, čo tu robím.