12Predložky

Predložky v spojení s mennými frázami slúžia na vyjadrenie rôznych vzťahov medzi vetnými členmi. Použitie konkrétnych predložiek v konkrétnych prípadoch nie je v porovnaní so slovenčinou vôbec zhodné.
about below in (front of) since
above beneath inside through
across beside into throughout
after besides like till
against between near towards
along beyond of under(neath)
amid(st) but off until
among by on up
around down out of upon
at during outside with
before except over within
behind for past without
below from round
Pozor na rozdiely v použití niektorých predložiek. Napr. medzi below úrovňou nižšie a under priamo pod alebo between medzi dvoma a among medzi - v skupine ap.V angličtine sú veľmi frekventované predložkové spojenia ako:according topodľa čohoapart fromokrem, s výnimkou čohoas forvo veci čoho, pokiaľ ide o čobecause ofpre čo, kvôli čomubut forokrem, nebyť čohoby means ofprostredníctvom, pomocou čohodespitenapriek, navzdory čomudue topre čo, vďaka čomuin accordance withv zhode s čím, podľa čohoin addition tookrem čoho, popri čomin agreement withv súlade sin case ofv prípade čohoin consequence ofnásledkom, v dôsledku čohoin favour ofv prospech čohoin front ofpred čímin spite ofnapriek, navzdory čomuinstead ofnamiesto čohoin the event ofv prípade, že/kebynext tovedľa čoho, pri čomTieto slovesá sa vyznačujú okrem iného tým, že sa ich význam nedá odvodiť iba zo samotného spojenia významu daného slovesa a predložky a tento význam sa často odlišuje od základného významu slovesa. Napr. get along with alebo get on with - „vychádzať“ s niekým nejako, put up with - „zmieriť sa s“ niečím, „zniesť“ niečo, come on - začať, naskočiť, spustiť sa, set in - nastať, ap.Tieto slovesá tvoria samostatnú rozsiahlu súčasť anglickej gramatiky a treba si pri ich používaní pomáhať slovníkom.