7.4Nepravidelné slovesá

Sú základom tvorenia časov v angličtine a patria medzi najfrekventovanejšie anglické slovesá.Nepravidelnosť sa môže prejavovať v tvaroch minulého času - Past Form a v tvaroch minulého príčastia - Past participle.Pozri prehľad Nepravidelné slovesá.