5Zámená

Zámená zastupujú vo vete subjekt alebo osobu. Delia sa na osobné, privlastňovacie, ukazovacie, zvratné, zdôrazňovacie, opytovacie, vzťažné a neurčité.