3Prídavné mená

Prídavné mená v angličtine nemenia tvar ani podľa rodu, ani čísla, ani pádu.Jediná zmena tvaru prídavného mena nastáva v prípade ich stupňovania.