9Podmienkové súvetia

Podmienka v súvetí môže byť buď v prítomnosti, alebo v minulosti, a ďalej reálna alebo nereálna.