7.11.8Predbudúci priebehový čas

Vyskytuje sa veľmi zriedka a používa sa na vyjadrenie uplynutia konkrétneho časového úseku k určitému okamihu v budúcnosti.