5.5Opytovacie zámená

Niekedy sa nazývajú aj „wh-“ výrazy.whoktowhatčo, aký, ktorýwhichktorýwhosečíwhomkomu (používa sa len vo formálnej angličtine, často sa nahrádza tvarom „who“, ak nestojí za predložkou)