4.3Nulový člen

Ak sa pred podstatným menom nenachádza žiadny člen t. j. nulový člen, znamená to, že tu použitie člena buď nemá zmysel, napr. pri názvoch mesiacov, jedál, sviatkov ap., alebo ide o špecifický prípad.How on earth...?Ako (sa) to, preboha...?He got into trouble.Dostal sa do problémov.We are at war.Sme vo vojne.Pozri tiež kap. Určitý člen a Neurčitý člen.