3.1.3Nepravidelné stupňovanie prídavných mien

Nepravidelne stupňovaných prídavných mien je v angličtine iba niekoľko, sú však veľmi frekventované a dôležité. Sú to:good - better - the bestbad - worse - the worstlittle - lesser - the leastfar - farther/further - the farthest/furthestold - elder/older - the eldest/oldestlate - later/latter - the latest/last