2.4Privlastňovanie

Privlastňovanie sa v angličtine tvorí v zásade dvoma spôsobmi: pomocou predložky of alebo privlastňovacím pádom.