7.10.5Tvorenie minulého priebehového času

Tvorí sa pomocou minulého tvaru slovesa be v danej osobe a plnovýznamového slovesa v priebehovom tvare s koncovkou -ing.He was staring at me.Civel na mňa.We were expecting you.Očakávali sme vás.Otázka sa tvorí jednoduchým obrátením slovosledu slovesa be a podmetu.Were you expecting him?Očakával si ho?What was she saying?Čo vravela?What were they waiting for?Na čo čakali?Was he thinking about it?Premýšľal nad tým?Pozor! V otázke na podmet sa slovosled nemení.Who was looking after her?Kto sa o ňu staral?Zápor vznikne pomocou not za tvarom slovesa be. Tvar was not a were not sa často skracuje a spája s príslušným tvarom slovesa be na wasn't a weren't.I wasn't expecting it.Nečakal som to.They weren't looking.Nepozerali sa.She wasn't working.Nepracovala.Možná je aj kombinácia záporu a otázky. Vyskytuje sa však zriedkavo.Wasn't he expecting it?On to nečakal?