5.1.2Predmetový pád zámen

Tieto zámená stoja inde než hneď pred slovesom. Často stoja úplne na konci vety.Pozor na použitie!It is me.To som ja.Is it you?Si to ty?It must be him.To musí byť on.It is not them.To nie sú oni.I will never be like him.Nikdy nebudem ako on.