6.3Radové číslovky

Vo všeobecnosti sa tvoria pridaním prípony -th za základnú číslovku.Pozor! Koncovka -y základnej číslovky sa ale mení na -ieth.
1. first 11. eleventh 30. thirtieth
2. second 12. twelfth 40. fortieth
3. third 13. thirteenth 50. fiftieth
4. fourth 14. fourteenth 60. sixtieth
5. fifth 15. fifteenth 70. seventieth
6. sixth 16. sixteenth 80. eightieth
7. seventh 17. seventeenth 90. ninetieth
8. eighth 18. eighteenth 100. hundredth
9. ninth 19. nineteenth 1000. thousandth
10. tenth 20. twentieth 1000000. millionth
Číslovky nad 20 sa tvoria z číslovky základnej (desiatky, stovky atď.), spojovníka a číslovky radovej (jednotky). Napr.: 22 - twenty-second, 31. - thirty-first, 56. - fifty-sixth ap.Spojenie radovej číslovky a podstatného mena sa zvyčajne používa s určitým členom.the fourth, the tenth, the twenty-sixth, the forty-firstSkrátene sa radové číslovky zapisujú pomocou číslice a prípony th, pričom člen sa pred nimi vyslovuje, ale nepíše.4th, 8th, 11th, 35th ap.Výnimky sú: 1st, 2nd a 3rd a ich zloženiny - 31st, 42nd, 53rd ap.Prípony th, nd a rd sa formálne väčšinou zapisujú pomocou horného indexu.