13Spojky

Slúžia na spájanie viet a vetných členov v súvetiach.Spojky delíme na priraďovacie a podraďovacie, pričom oboje môžu byť jednoduché aj zložené.