6.6Udávanie času

Hodiny udávame v angličtine pomocou časti hodiny alebo počtu minút.Používané časti hodiny sú len quarter ˈkwɔːtə - štvrť a half hɑːf - pol. Inak sa uvádza konkrétny počet minút. Časti hodiny a minúty sa zvyčajne nekombinujú.Čas do pol po celej hodine sa uvádza pomocou úseku alebo počtu minút a predložky past - po celej predchádzajúcej hodine.Na otázku What time is it? - „Koľko je hodín?“ možno teda odpovedať napr.:It's (a) quarter past ten.Je štvrť na jedenásť. (štvrť po desiatej)It's half past nine.Je pol desiatej. (pol po deviatej)It's twenty past eight.Je o desať minút pol deviatej. (20 po ôsmej)It's five past six.Je šesť hodín a päť minút. (5 po šiestej)Čas od pol do celej sa vyjadruje ako úsek (tu len quarter alebo počet minút) pred celou nasledujúcou hodinou pomocou predložky to - zostávajúci do celej hodiny.It's (a) quarter to ten.Je tri štvrte na desať. (štvrť do desiatej)It's twenty-five to seven.Je pol siedmej aj päť minút. (25 do siedmej)It's ten to nine.Je o desať deväť. (10 do deviatej)Celé hodiny sa uvádzajú číslovkou a slovom o'clock nemusí byť vždy uvedené.It's ten o'clock.Je desať hodín.Počet hodín sa uvádza iba po číslovku dvanásť. Dopoludnie sa označuje skratkou a.m a popoludnie skratkou p.m. za časovým údajom.It's five p.m.Je päť (popoludní)., Je sedemnásť hodín.It's eleven a.m.Je jedenásť (dopoludnia).V odpovedi na otázku What time ...? - „O koľkej...?“ sa použije predložka at.What time will you come? – I'll come at six.O koľkej prídeš? – Prídem o šiestej.