7.10.10Predminulý čas

Používa sa na vyjadrenie deja, ktorý sa odohral pred iným zároveň zmieňovaným dejom alebo sa skončil pred istým bodom v minulosti.Typické je aj jeho použitie v súvetiach, kde sa uplatňuje súslednosť časov, t. j. tam, kde je hlavná veta v minulom čase.He said he had met him.Povedal, že ho stretol. súslednosťBefore I cleaned I had aired the room.Predtým, než som upratal izbu, som vyvetral.Did you send the message I had written?Poslal si tú správu, čo som napísal?He took her pen before she had written a single word.Zobral jej pero skôr, než napísala jediné slovo.It was two days after I had met him.Bolo to dva dni potom, čo som ho stretol.Pozri kap. Súslednosť časov.