7.11.7Tvorenie predbudúceho času

Tvorí sa pomocou will have za podmetom a tvaru minulého príčastia - Past participle plnovýznamového slovesa - PP.V predbudúcom čase sa vyskytujú výrazy určujúce čas, akými sú napr. by then, by that time, in... ap.By the end of next week I will have done it.Koncom budúceho týždňa to budem mať hotové.By the time we get there he will have hidden it.Až sa tam dostaneme, už to bude mať schované.