7.10.12Predminulý priebehový čas

Používa sa na vyjadrenie deja, ktorý trval určitý čas až do nejakého bodu v minulosti.Before I noticed it he had been reading my notes.Skôr, než som si to všimol, čítal si moje poznámky.She had been living here before she moved to your house.Predtým, než sa presťahovala k vám, bývala tu.He said people had been asking too many questions.Vravel, že ľudia sa dosť vypytovali. súslednosť