5.2.1Nesamostatné zámená

Tieto zámená môžu stáť iba pred podstatným a prídavným menom. Napr.:It's my book.To je moja kniha.Is he your friend?Je to tvoj priateľ?, Je to váš priateľ?His English is good.Jeho angličtina je dobrá.Her parents are ...Jej rodičia sú...Our new car ...Naše nové auto...Their house is ...Ich dom je...