10Súslednosť časov

Súslednosť časov je jav, ktorý sa v slovenčine nevyskytuje, a preto sa možno trochu ťažšie chápe. Má však veľmi dobrý logický základ.Slúži na odlíšenie vzájomnej časovej súvislosti medzi dejmi v jednotlivých vetách súvetia.Súslednosť sa prejavuje posunmi časov predmetových alebo podmetových vedľajších viet v súlade s časom hlavnej vety, aby sa tak vystihol ich vzťah k súčasnosti.Posuny v časoch vo vedľajších vetách sú nasledujúce:
prítomný čas do minulého času
predprítomný čas do predminulého času
minulý čas do predminulého času
budúci čas do podmienkového tvaru “would”
a)S prítomným časom vo vedľajšej veteHlavná veta v prítomnosti:Vraví, že to nechce.He says he doesn't want it.Ale: Hlavná veta v minulosti:Povedal, že to nechce.He said he didn't want it.V slovenčine nastal posun iba v hlavnej vete. Angličtina však zachováva vzťah k prítomnosti v oboch vetách a vedľajšia veta sa preto posunula do minulého času.b)S minulým časom vo vedľajšej veteHlavná veta v prítomnosti:Vraví, že to urobil.He says he did it.Ale: Hlavná veta v minulosti:Povedal, že to urobil.He said he had done it.Angličtina zachováva vzťah k prítomnosti v oboch vetách a vedľajšia veta sa posunula do predminulého času.c)S budúcim časom vo vedľajšej veteHlavná veta v prítomnosti:Verím, že to urobí.I believe he will do it.Ale: Hlavná veta v minulosti:Veril som, že to urobí.I believed he would do it.Angličtina zachováva vzťah k prítomnosti v oboch vetách a vedľajšia veta s budúcim časom will sa posunula do podmienkového tvaru would.Ďalšie príklady - pozor na čas vo vedľajšej vete v slovenskom preklade.I thought you were there.Myslel som, že si tam.I thought you had been there.Myslel som, že si tam bol.I thought you would be there.Myslel som, že tam budeš.She didn't know I was ill.Nevedela, že som chorý.She didn't know you had sent it.Nevedela, že si to poslal.She didn't know you would be angry.Nevedela, že sa budeš hnevať.Súslednosť časov sa uplatňuje aj v rozsiahlejších súvetiach na všetky vedľajšie vety.Súslednosť časov sa neuplatní, ak vedľajšia veta vyjadruje niečo, čo má všeobecnú platnosť aj vo chvíli prejavu hovoriaceho.They didn't realize the sea water is salty.Neuvedomili si, že morská voda je slaná.