7.11.3Budúci priebehový čas

Používa sa na opis dejov, ktoré budú trvať v budúcnosti dlhší čas.Môže tiež naznačovať zámer alebo istotu, že sa niečo v budúcnosti stane.I will be waiting there.Budem tam čakať.You will be starting school soon.Čoskoro sa ti začne škola., Čoskoro začneš chodiť do školy.They'll be cutting costs.Budú znižovať náklady.