7.10.9Tvorenie predprítomného priebehového času

Tvorí sa pomocou tvaru slovesa have v danej osobe a tvarom been spolu s plnovýznamovým slovesom v priebehovom tvare s koncovkou -ing.She has been sleeping since Monday.Spí už od pondelka.We have been trying to improve it.Pokúšame sa to zlepšiť. už nejaký časThey have been speaking about it for months.Hovoria o tom už celé mesiace.Otázka sa tvorí jednoduchou zámenou poradia podmetu a tvaru slovesa have.How long have you been waiting here?Ako dlho tu už čakáš?Has he been living here for a long time?Žije tu už dlho?Zápor sa tvorí pomocou not za tvarom slovesa have. Have not a has not sa často sťahujú na haven't a hasn't.It hasn't been raining since last week.Nepršalo už od minulého týždňa.