3.1Stupňovanie prídavných mien

Stupňovanie sa v angličtine robí buď pomocou prípon -er a -est, alebo pomocou slov more a most.