6.7Dátum

Dátum sa môže v angličtine čítať a písať viacerými spôsobmi. Prvý spôsob: najskôr sa uvedie názov mesiaca a potom číslo dňa s určitým členom. Pozor, určitý člen sa nepíše, iba sa číta.Tento spôsob sa používa v americkej, ale čoraz viac aj v britskej angličtine. V americkej angličtine je tiež zvykom vynechať určitý člen pri čísle dňa v mesiaci.April 5 - April the fifth; v americkej angličtine April fifthDruhý spôsob uvádzania dátumu, ktorý sa používa v britskej angličtine, sa podobá slovenčine. Najskôr sa uvedie číslo dňa v mesiaci s určitým členom, potom privlastňovacia predložka of a nakoniec názov mesiaca.6 September 2009 - the sixth of September two thousand (and) ninePri určovaní letopočtu sa zvyčajne číta prvé a druhé dvojčíslie osobitne.1996 - nineteen ninety six1620 - sixteen twenty1066 - ten sixty six1500 - fifteen hundredNiekedy je možné použiť aj viacero možností (týka sa to najmä rokov po 2000 a tam, kde je 3. cifrou nula).1206 - twelve o əʊ six (twelve hundred and six)1905 - nineteen o əʊ five (nineteen hundred and one)2005 - twenty o əʊ five (two thousand and five)2012 - twenty twelve (two thousand and twelve)Ak chceme špecifikovať konkrétne desaťročie daného storočia, je potrebné k číslovke príslušnej desiatky pridať koncovku množného čísla -ies - twenties, thirties, forties, fifties, sixties, seventies, eighties, nineties.in the nineteen-ninetiesv deväťdesiatych rokoch 20. storočiain the early seventieszačiatkom sedemdesiatych rokovin the late eighteen-eightieskoncom osemdesiatych rokov 19. storočiaAk chceme vyjadriť desaťročie číslom, umiestnime za príslušnú desiatku koncovku množného čísla - ...s. Napr.: 1990s, 1870s, in the 80s.