6Číslovky

Číslovky delíme ako v slovenčine na základné a radové.