7.11.4Tvorenie budúceho priebehového času

Tvorí sa pomocou will be alebo shall be a priebehovej formy plnovýznamového slovesa s príponou -ing.We will be expecting you.Budeme vás očakávať.Otázka vznikne opäť iba zámenou poradia podmetu a formy will alebo shall.Will you be waiting there?Budeš tam čakať?Will they be helping us?Budú nám pomáhať?Zápor sa tvorí jednoduchým doplnením not za formu will alebo shall.Môžu sa opäť tvoriť stiahnuté tvary won't.I won't be sitting here forever.Nebudem tu sedieť večne.