7.10.8Predprítomný priebehový čas

Používa sa v prípadoch, keď dej trval od minulosti do súčasnosti a bude pravdepodobne ešte nejaký čas pokračovať. Zvyčajne sa prekladá prítomným časom s časovým údajom.It has been raining since morning.Prší už od rána.I have been waiting here since threeČakám tu už od tretej.Ďalej sa používa na vyjadrenie deja, ktorý trval v minulosti dlhší čas a svojimi dôsledkami zasahuje do prítomnosti. Prekladá sa minulým časom.I have been working the whole night.Pracoval som celú noc.She's been crying the whole afternoon.Preplakala celé odpoludnie.He has been telling me about it.Hovoril mi o tom.Možno ho tiež použiť pri vyjadrení podozrenia či znepokojenia ap. nad niečím, čo sa stalo a čo má následky v súčasnosti. Prekladá sa minulým časom.Who has been lying in my bed?Kto ležal v mojej posteli?Have you been wearing my shirt?Mal si oblečenú moju košeľu?