7.11.6Predbudúci čas

Používa sa na opis dejov, ktoré sa dokončia alebo sa stanú pred určitým okamihom v budúcnosti.