7.10.6Predprítomný čas

Tento čas sa používa na vyjadrenie dejov, ktoré sa odohrali v minulosti, ale svojimi následkami zasahujú do prítomnosti.I have brought it.Priniesol som to. je to tu, prinesenéWe have decided that...Rozhodli sme sa, že... už je to rozhodnutéShe has told him about it.Povedala mu o tom. už sa to dozvedelHe has lost it.Stratil to. je to stratenéĎalej sa používa na opis dejov, ktoré trvajú od minulosti do súčasnosti a doteraz sa neukončili alebo spolu so záporom opisuje to, čo sa malo stať, ale sa ešte nestalo.I have known him for years.Poznám ho už roky.He has been here many times.Už tu bol veľakrát.She hasn't called yet.Doteraz nezavolala.They haven't arrived yet.Ešte neprišli.I haven't seen him for ages.Už som ho nevidel celú večnosť.She hasn't spoken to me since...Neprehovorila so mnou od...V súvetiach sa predprítomný čas vyskytuje v časových vetách a do slovenčiny sa najčastejšie prekladá budúcim časom.They won't cooperate until they have seen the contract.Nebudú spolupracovať, pokým neuvidia zmluvu.