7.7.2Tvorenie prítomného priebehového času

Tento čas sa tvorí pomocou podmetu (či zámena), príslušného tvaru slovesa be a plnovýznamového slovesa v tvare príčastia s koncovkou ing (ide o formu be + -ing).Spojenie osoby a slovesa be sa často skracuje pomocou apostrofu.Oznamovacia kladná veta so zámenami sa tvorí takto:
I am/I'm waiting We are/We're waiting
You are/You're waiting You are/You're waiting
He is/He's waiting They are/They're waiting
She is/She's waiting
It is/It's waiting
Napríklad:I'm just reading it.Práve to čítam.He's coming!Už ide!She's looking for you.Hľadá ťa.We're speaking about you.Hovoríme o tebe.Zápor sa tvorí pomocou not (prípadne tvaru n't) za príslušným tvarom slovesa be.I'm not listening to you.Nepočúvam ťa.She's not looking for you.Ona nehľadá teba.They're not waiting for me.Nečakajú na mňa.It's not working!, It isn't working!To nefunguje!Otázka sa tvorí zámenou poradia podmetu a slovesa be.Are you speaking to me?Hovoríte so mnou?What is he doing here?Čo tu robí?Is she waiting for me?Čaká tam na mňa?Are they still sleeping?Ešte spia?Zápor sa v otázke tvorí pomocou not a obrátením slovosledu. Vo formálnych otázkach možno použiť not a zámeno. Bežne sa používa tvar Aren't, Isn't pred zámenom.V angličtine sa však často pýtame kladnou otázkou. Ak sa pýtame záporom, skôr sa uisťujeme alebo čudujeme, že niečo nie je také, ako očakávame.Are you not waiting for me?Nečakáte na mňa?Aren't you coming?Ty neprídeš?