2Podstatné mená

Podstatné mená sa v angličtine neskloňujú. Jediná zmena tvaru podstatného mena nastáva pri tvorení množného čísla.