9.1Reálna podmienka v prítomnosti

Tvorí sa pomocou spojky if vo väzbe s jednoduchým prítomným alebo priebehovým časom - Present simple, Present continuous.If you know it, say it.Ak to vieš, povedz to.If he wants it, let him call.Ak to chce, nech mi zavolá.If it is necessary, come right away.Ak je to potrebné, hneď príďte.