11.1Odvodené príslovky

V angličtine sa tvoria pomocou prípony -ly pridávanej za prídavné mená, výnimočne za podstatné mená.*Pre zachovanie výslovnosti treba niekedy pri tvorbe prísloviek meniť pravopis.*Koncové -y sa pri viacslabičných prídavných menách mení na -ie.*Koncové -e po pridaní -ly vypadáva.*Ak sa prídavné meno končí na -l, dochádza k zdvojeniu na -lly.*Ak sa prídavné meno končí na -ll zostáva zdvojené -lly.
usual usually prompt promptly
personal personally direct directly
full fully frank frankly
quick quickly slow slowly
Príslovky spôsobu možno utvoriť aj opisným spôsobom pomocou slov manner alebo way spolu s prídavným menom.in a professional mannerprofesionálnein a negligent mannernedbaloin a friendly mannerpriateľskyin a grown-up mannerdospelo rozprával ap.in a funny waysmiešnein a nosy wayzvedavoin a peculiar wayčudne, zvláštneOpisným spôsobom možno príslovky utvoriť aj pomocou podstatných mien.with easeľahkowith difficultyťažkoV špecifických prípadoch sa príslovky tvoria pomocou predpony a-.aboardna palubeafloatna hladineashorena breh(u)acrossnaprieč, cez