3.1.4Spojky používané pri stupňovaní

Pri porovnávaní pomocou druhého stupňa sa zvyčajne používa spojka than.He is two years older than me.Je odo mňa o dva roky starší.It will be much cheaper than last time.Bude to oveľa lacnejšie než minule.She is much cleverer than you are.Je oveľa šikovnejšia než ty.Na porovnávanie konkrétneho násobku množstva možno použiť as - as.She ate twice as many cakes as I did.Zjedla dvakrát viac koláčov ako ja.He is twice as old as you are.Je dvakrát starší ako ty.Wine is half as strong (again) as beer.Víno je o polovicu silnejšie ako pivo.