7.10.4Minulý priebehový čas

Používa sa na vyjadrenie dejov a javov, ktoré sa odohrávali v minulosti a trvali nepretržite počas dlhšieho časového úseku.He was holding a gun.Držal pištoľ.My burnt finger was hurting.Bolel ma popálený prst.I was waiting there.Čakal som tam.She was watching him.Sledovala ho.They were trying to get inside.Pokúšali sa dostať dnu.Minulý priebehový čas sa používa aj v prípadoch, keď niečo trvalo dlhší čas alebo sa to pravidelne a často opakovalo.He was beating her constantly.Stále ju mlátil.She was meeting many new people.Stretávala sa s mnohými novými ľuďmi.Tento čas sa tiež používa na vyjadrenie zámeru v minulosti.V tomto prípade sa však používa iba s tvarom be going to.I was going to call you...Chystal som sa zavolať ti...They were going to publish it...Chystali sa to už zverejniť...