6.5Zlomky

Zlomky sa čítajú tak, že horné číslo - čitateľ - numerator sa číta ako základná číslovka a spodné číslo - menovateľ - denominator ako radová.Pre ľahšiu výslovnosť možno čítať zlomky ako delenie pomocou divided by alebo pomocou předložky over medzi základnými číslovkami.one sixthjedna šestinathree ninthstri devätinyfive divided by sevenpäť sedmínthirteen over seventeentrinásť sedemnástinVýnimku tvoria:one halfjedna polovicaone thirdjedna tretinaone quarterjedna štvrtina