13.1Priraďovacie spojky

Zlučovacieand - „a“, both... and - „ako... tak“, as well as - „ako aj“Odporovaciebut - „ale“, yet, (and) still - „jednako len, a predsa“Vylučovacieor - „alebo“, either... or - „buď... alebo“, neither... nor - „ani... ani“Účinkové(and) so, thus - „(a) tak“, therefore - „preto“