3.1.5Porovnávanie prídavných mien

Na porovnávanie prídavných mien sa používa spojenie (not) as... as.She is as pretty as a picture.Je pekná ako obrázok.He was as strong as a horse.Bol silný ako kôň.He is not as clever as I expected.Nie je taký šikovný, ako som čakal.It is not as easy as it looks.Nie je to také jednoduché, ako to vyzerá.