7.7.1Prítomný priebehový čas

Present continuous sa používa na opis deja, ktorý prebieha práve vo chvíli, keď sa o ňom rozpráva, nemá dlhodobé trvanie a dlhodobo sa neopakuje.I'm just writing it.Práve to píšem.He's watching TV.Pozerá telku.What are you doing here?Čo tu robíš?Typicky sa vyskytuje vo vetách s príslovkou ako: (right) now, just, at the moment, today, this week, these days ap.Ďalej ho možno použiť, ak hovoríme o niečom, čo je časovo bezprostredne blízko alebo čo je do budúcnosti jasne naplánované, často s konkrétnym časovým údajom.I'm leaving tomorrow.Zajtra odchádzam.Are you coming too?Prídeš tiež?What are you doing tonight?Čo robíš dnes večer?