14Citoslovcia

Pojem interjections sa používa v angličtine najmä na vyjadrenie pocitov a emócií.Oh!Ach!Ouch!Au!Ooh!Ó!Phooey!Fuj!Wow!Jé(j)!Citoslovcia sú v angličtine veľmi bohaté, mnohé vyplývajú zo slovies označujúcich deje, pri ktorých daný zvuk vzniká.Často vznikajú napodobením skutočného zvuku. Zvyčajne sa o nich hovorí ako o zvukomalebných - onomatopoeic.splashčľapbangbumthudbachcrackchrupcock-a-doodle-dookikirikímewmňaubow-wowhaf-haf