1Anglická abeceda

Hláskovanie anglickej abecedy
a h eɪtʃ o ɔʊ v viː
b biː i p piː w dʌbljuː
c siː j dʒeɪ q kjuː x exs
d diː k keɪ r ɑː y waɪ
e l el s es z zed
f ef m em t tiː
g dʒiː n en u juː
Výslovnosť špeciálnych znakovŠpeciálne znaky použité v tabuľke Hláskovanie anglickej abecedy sa vyslovujú týmto spôsobom:
ː Uvedený znak predlžuje predchádzajúcu hlásku.
Vyslovuje sa ako „dž“.
ɪ Vyslovuje sa ako „i“.
ɔʊ Vyslovuje sa ako slabšie „eu“ s neurčitým „e“ na začiatku.
ʃ Vyslovuje sa ako „š“.
Vyslovuje sa ako „č“.
V tabuľke nepravidelných slovies sa pri prepise výslovnosti stretnete aj s týmito znakmi:
ʌ Vyslovuje sa ako „a“.
ɑ Vyslovuje sa, akoby ste chceli vysloviť „o“, ale vyslovíte „a“.
æ Široké „e“. Vyslovuje sa, akoby ste chceli vysloviť „a“, ale vyslovíte „e“.
ð Znelé „th“. Vyslovuje sa tak, že sa špička jazyka oprie medzi predné zuby a zľahka sa vysloví „d“. Napr. „that“
ŋ Nosové „n“. Vyslovuje sa ako „n“ v slovenských slovách „banka“, „tank“.
θ Neznelé „th“. Vyslovuje sa tak, že sa špička jazyka oprie medzi predné zuby a zľahka sa vysloví „s“. Napr. „think“
ɜ Vyslovuje sa ako dlhšia oslabená neurčitá samohláska - ako pri váhaní.
ə Je neurčitá krátka samohláska. Je to zvuk, ktorý zaznie na konci vysloveného „h“, „b“ alebo „n“ ap.
ɔː Vyslovuje sa ako „ó“.
ɒ Vyslovuje sa ako „o“.
ʊ Vyslovuje sa ako „u“.
ʒ Vyslovuje sa ako „ž“.
w Je to hláska podobná slovenskému „uo“ alebo „ua“. Nevyslovujte ako „v“!