7.6Slovesné časy

Anglická gramatika obsahuje relatívne veľký počet časov, ktoré však logicky vychádzajú zo skladby troch základných slovesných časov.
čas tense
Prítomnosť jednoduchý prítomný Present simple
(Present) prítomný priebehový Present continuous
Minulosť jednoduchý minulý Past simple
(Past) minulý priebehový Past continuous
predprítomný Present perfect
predprítomný priebehový Present perfect continuous
predminulý Past perfect
predminulý priebehový Past perfect continuous
Budúcnosť jednoduchý budúci Future simple
(Future) budúci priebehový Future continuous
predbudúci Future perfect
predbudúci priebehový Future perfect continuous
Medzi budúce časy možno zaradiť aj tzv. „blízku budúcnosť“ - be going to.Jednotlivé časy - pozri nasledujúce kapitoly.