7.9Výzvy pomocou „Let\'s“

Zvolanie vyzývajúce k činnosti sa v angličtine tvorí pomocou spojenia Let us ... (veľmi často v skrátenom tvare Let's ...) spolu s plnovýznamovým slovesom.Let's go.Poďme.Let's talk.Porozprávajme sa.Let's hope that ...Dúfajme, že...Let's forget about it.Zabúdnime na to.Zápor sa tvorí pomocou not pred plnovýznamovým slovesom: Let's not .... Napr.:Let's not argue.Nehádajme sa.Let's not waste time.Neplytvajme časom.Let's not be late.Nech neprídeme neskoro.