7.10.3Tvary „USED TO“ a „WOULD“ v minulom čase

Dávna minulosť a opakovanie deja v minulosti sa opisuje pomocou foriem used to a would - najmä pre udalosti, ktoré sa opakovali relatívne pravidelne.I used to go there with my father.Chodieval som tam so svojím otcom.He used to be my favourite player.Býval to môj obľúbený hráč.It isn't what it used to be.Nie je to, čo to bývalo.I would take piano lessons.Chodieval som na hodiny klavíra.We would play each weekend.Hrávali sme každý víkend.He would get up early.Vstával skoro.