7.11.1Jednoduchý budúci čas - „WILL“ a „SHALL“

Jednoduchý budúci čas (future simple tense) sa používa na vyjadrenie jednorazového budúceho deja či budúceho stavu, rozhodnutia alebo domnienky o budúcnosti.I will wait there.Počkám tam.He will understand.Pochopí to.They will not come.Neprídu.Môže sa použiť aj na vyjadrenie zdvorilej žiadosti či návrhu.Will you help me?Pomôžete mi?Won't you sit down?Nesadnete si?Shall we go?Pôjdeme?Ďalší spôsob prekladu slovíčka shall je pomocou Mám(e)...? (urobiť niečo ap.) v otázkach na budúcnosť, ak ide o 1. osobu.Shall I open it?Mám to otvoriť?