2.4.1Privlastňovanie pomocou predložky „of“

Na vyjadrenie privlastnenia sa v angličtine používa predložka of.the house of my parentsdom mojich rodičova glass of beerpohár pivamany of themmnohí z nich